د ولسي جرګې او ولايتي شورا ټاکنې
د افغانستان د ١٣٨٤ کال ټاکنې
  View site in English View site in Dari View site in Pashto Printer Friendly Page

د مشرانو جرګې او ولايتي شورا پايلې

مشرانو جرگه
د ولايتي شورا ځاى ناستى غړى

لومړى مخ

د ټاکنو نتایج لومړى مخ

د مشرانو جرګه پايلې


بله وروستى
کابل
انجنیر محمد افضل احمد زی Engineer Mohammad Afzal Ahmadzai د مشرانو جرګې دايمي غړى
نسرین پارسا Nasrin Parsa د مشرانو جرګې مؤقت غړى
کاپيسا
مولوي امين الدين مظفري Mawlawi Aminudin Muzafari د مشرانو جرګې دايمي غړى
کفيل نورمحمد Kafil Noor Mohammad د مشرانو جرګې مؤقت غړى
پروان
خواجه محمود راشد Khwaja Mahmood Rashid د مشرانو جرګې دايمي غړى
حاجی خادم حسین Haji Khadem Hussain د مشرانو جرګې مؤقت غړى
وردک
کبرامصطفوي Kubra Mustafawi د مشرانو جرګې دايمي غړى
سميع جان شيرزاده Sami Jan Sherzada د مشرانو جرګې مؤقت غړى
لوګر
داکترعبدالولی احمدزی Doctor Abdul Wali Ahmadzai د مشرانو جرګې دايمي غړى
سلطان جان خا کسار Sultan Jan Khaksar د مشرانو جرګې مؤقت غړى
غزني
وکيل شاه نواز Wakil Shah Nawaz د مشرانو جرګې مؤقت غړى
داکتر عبدالاحمد زاهدي ني قلعه Doctor Abdul Ahmad Zahedi Niqala د مشرانو جرګې دايمي غړى
پکتيکا
حاجى خان محمد خاگى Haji Khan Mohammad Khagi د مشرانو جرګې دايمي غړى
محمد حسن خان Mohammad Hassan Khan د مشرانو جرګې مؤقت غړى
پکتيا
باخترآ مين زي Bakhtar Aminzai د مشرانو جرګې دايمي غړى
بله وروستى

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه
د ولايتي شورا ځاى ناستى غړى

د څيړل شويو رايو د جريان پر مختګ

د ولسي جرګې او ولايتي شورا ټاکنې

د ولايت په کچه د رايه ورکوونکو د ګډون تخمين

د ولسي جرګې او ولايتي شورا ټاکنې

ناسمې او خالې راى پاڼې

د ولسي جرګې او ولايتي شورا ټاکنې

د کوچيانو ټاکنې
پس منظر
د څيړل شويو رايو د جريان پر مختګ
پس منظر
نوم ليکنه
د رايه ورکوونکو معلومات
شمېرنه
د انتخاباتو د تنظيم ګډ دفتر
نور معلومات
د خبري رسنيو مرکز
ټاکنو ته کتنه
د ټاکنو عکسونه

يادونه : څيړل شوي رايې. د څيړل شويو رايو فيصدي تر هغو رايو کمه ده چې د راى شمېرنې په مرکز کې ښودل کېږي، داځکه چه د شميرل شويو رايو رسيدل مرکزي دفتر ته او د هفه داخلول کمپيوټر ته يو څه وخت نيسي
٠٩:٥٠ سه شنبه ٢ دلو ١٣٩٧