انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى
انتخابات ١٣٨٤افغانستان
  View site in English View site in Dari View site in Pashto Printer Friendly Page

نتایج مشرانو جرگه و شورای ولایتی

مشرانو جرگه
عضو جانشین شورای ولایتی

صحفه اول

نتایج صحفه اول انتخابات

نتايج مشرانو جرگه


بعدی آخر
کابل
انجنیر محمد افضل احمد زی Engineer Mohammad Afzal Ahmadzai عضو دایمی مشرانو جرگه
نسرین پارسا Nasrin Parsa عضو موقت مشرانو جرگه
کاپيسا
مولوي امين الدين مظفري Mawlawi Aminudin Muzafari عضو دایمی مشرانو جرگه
کفيل نورمحمد Kafil Noor Mohammad عضو موقت مشرانو جرگه
پروان
خواجه محمود راشد Khwaja Mahmood Rashid عضو دایمی مشرانو جرگه
حاجی خادم حسین Haji Khadem Hussain عضو موقت مشرانو جرگه
وردک
کبرامصطفوي Kubra Mustafawi عضو دایمی مشرانو جرگه
سميع جان شيرزاده Sami Jan Sherzada عضو موقت مشرانو جرگه
لوگر
داکترعبدالولی احمدزی Doctor Abdul Wali Ahmadzai عضو دایمی مشرانو جرگه
سلطان جان خا کسار Sultan Jan Khaksar عضو موقت مشرانو جرگه
غزنى
وکيل شاه نواز Wakil Shah Nawaz عضو موقت مشرانو جرگه
داکتر عبدالاحمد زاهدي ني قلعه Doctor Abdul Ahmad Zahedi Niqala عضو دایمی مشرانو جرگه
پکتيکا
حاجى خان محمد خاگى Haji Khan Mohammad Khagi عضو دایمی مشرانو جرگه
محمد حسن خان Mohammad Hassan Khan عضو موقت مشرانو جرگه
پکتيا
باخترآ مين زي Bakhtar Aminzai عضو دایمی مشرانو جرگه
بعدی آخر

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه
عضو جانشین شورای ولایتی

جریان پیشرفت آراء بازرسی شده

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

اشتراک تخميني راي دهنده گان به سطح ولايت

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

اوراق سفيد و فاقد اعتبار

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

انتخابات کوچى ها
پس منظر
جریان پیشرفت آراء بازرسی شده
پس منظر
ثبت نام
آگاهی رای دهنده
شمارش
دفتر مشترک تنظيم انتخابات
ساير معلومات
مرکز رسانه هاى خبرى
پیش دید انتخابات
عکس هاى انتخابات

نوت: نتایج اراء بازرسی شده . نتایج آراء بازرسی شده نشان میدهد که که فیصد آن کمتر از آراء شمارشده معمولی میباشد و دلیل آن اینست که مدت زمان را در بر میگردد تا آراء شمارشده به دفتر مرکزی رسیده داخل کمیوتر شد ه و بازرسی گردد
٠٩:٥٠ سه شنبه ٢ دلو ١٣٩٧