انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى
انتخابات ١٣٨٤افغانستان
  View site in English View site in Dari View site in Pashto Printer Friendly Page

جریان پیشرفت آراء بازرسی شده انتخابات ولسی جرگه و شواری ولایتی

بدخشان تخار پکتيکا غزنى پنجشیر کاپيسا نورستان کنر لغمان کابل ننگرهار لوگر پکتيا خوست پروان وردک وردک بغلان دایکندی بغلان پنجشیر پروان کاپيسا نورستان کنر لغمان کابل ننگرهار لوگر پکتيا خوست پکتيکا ارزگان غزنى باميان سمنگان تخار بدخشان کندز بلخ زابل سرپل جوزجان فارياب غور بادغيس هرات فراه کندهار هلمند نيمروز

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه
دور دوم شورای ولایتی

جریان پیشرفت آراء بازرسی شده

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

اشتراک تخميني راي دهنده گان به سطح ولايت

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

اوراق سفيد و فاقد اعتبار

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

انتخابات کوچى ها
پس منظر
جریان پیشرفت آراء بازرسی شده
پس منظر
ثبت نام
آگاهی رای دهنده
شمارش
دفتر مشترک تنظيم انتخابات
ساير معلومات
مرکز رسانه هاى خبرى
پیش دید انتخابات
عکس هاى انتخابات

نوت: نتایج اراء بازرسی شده . نتایج آراء بازرسی شده نشان میدهد که که فیصد آن کمتر از آراء شمارشده معمولی میباشد و دلیل آن اینست که مدت زمان را در بر میگردد تا آراء شمارشده به دفتر مرکزی رسیده داخل کمیوتر شد ه و بازرسی گردد
٢٢:٢٨ جمعه ٢٦ دلو ١٣٩٧

UNOPS UNDP UN UNV
Website Sponsored by FortHost